ING - grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA RODZICÓW,
NAUCZYCIELI  ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Przedstawiona tabela świadczeń dotyczy grupy 40-osobowej:

Średni wiek: 40 lat

Członkowie rodzin to: mąż, żona i dzieci w wieku od 30 dni do 20 lat (lub 25 lat, jeśli studiują)

Ubezpieczenie  jest 24-godzinne i ważne we wszystkich krajach świata.

Opłata pobierana jest  jednorazowo za cały rok lub w 2 ratach co pół roku.

TABELA ŚWIADCZEŃ

KATEGORIA

PROGRAM  A

PROGRAM   B

24-godzinne ubezpieczenie

24-godzinne ubezpieczenie

1. Ubezpieczenie na życie: choroba, wypadek

5000 €

5000 €

2. Ubezpieczenie od wypadku

 • Utrata życia
 • W połączeniu z pkt 1
 • Trwałe, całkowite kalectwo
 • Trwałe, częściowe kalectwo

 

10000 €

15000 €

10000 €

10000 €

 

20000 €

25000 €

20000 €

20000 €

3. Ubezpieczenie od wydatków związanych z opieką medyczno-farmaceutyczną po wypadku

 • Wydatki szpitalne/pozaszpitalne 100%

 

 

300 €

 

 

200 €

4. Leczenie szpitalne, choroba, wypadek[1]

 • Maksymalna kwota na osobę (rocznie)
 • Każdy dzień pobytu w szpitalu w Grecji
 • Każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą
 • Każdy dzień pobytu w szpitalu na intensywnej terapii

 

4000 €

160 €

320 €

 

320 €

 

6000 €

160 €

320 €

 

320 €

5. Badania lekarskie

 • Maksymalna kwota roczna
 • Zwrot kosztów, jeśli nie wykorzystuje się innego ubezpieczenia

 

Nie dotyczy

 

 

 

500 €

 

80%[2]

Roczny koszt ubezpieczenia na osobę (przy grupie 40-osobowej)[3]

-          osoba ubezpieczająca się

-          członek rodziny

-          dwóch lub więcej członków rodziny

15 € miesięcznie

13 € miesięcznie

25 € miesięcznie

25 € miesięcznie

22 € miesięcznie

44 € miesięcznie

 

Informacje: Pani Joanna Anesti – tel: 210 922 4490, kom: 6948607374


UBEZPIECZENIE W TRAKCIE PODRÓŻY

TABELA ŚWIADCZEŃ

KATEGORIA

1. Medyczno-farmaceutyczne wydatki z tytułu wypadku (szpitalne i pozaszpitalne)

15000 €

2. Medyczno-farmaceutyczne wydatki z tytułu choroby (tylko szpitalne)1

ING odejmuje 100 € od każdej kwoty (czyli pobiera opłatę 100 € od każdej kwoty)

15000 €

3. Utrata życia w wypadku

w przypadku dzieci do lat 18

20000 €

15000 €

4. Trwałe, całkowite lub częściowe kalectwo z powodu wypadku

Dzieci do lat 18

20000 €

15000 €

5. Wydatki związane z nadzwyczajnym przewozem ubezpieczonego z powodu wypadku lub choroby – maksymalna kwota

7500 €

6. Wydatki związane z przewozem zwłok ubezpieczonego – maksymalna kwota

5000 €

7. Natychmiastowa rodzinna podróż z powodu choroby lub wypadku ubezpieczonego – maksymalna kwota

1000 €

8. Wydatki związane z przerwaniem podróży z powodu wypadku lub choroby – maksymalna kwota

200 €

9. Wydatki z powodu opóźnienia podróży powyżej 8 godzin – maksymalna kwota

200 €

10. Wydatki z powodu opóźnienia odbioru bagażu powyżej 8 godzin – maksymalna kwota

150 €

 

Powyższa oferta nie dotyczy podróży w Grecji.

Koszt ubezpieczenia zależy od czasu trwania podróży. Najmniejsza kwota: 28 € (do pięciu dni włącznie).

Informacje: Pani Joanna Anesti – tel: 210 922 4490, kom: 6948607374


[1] Maksymalne pokrycie kosztów pobytu w szpitalu do 14 dni. Zwraca się również koszty zabiegów laserem oraz koszty chemioterapii i radioterapii (bez pobytu w szpitalu).

Zwrot wydatków w punkcie 4

Jeśli wykorzystuje się najpierw inne ubezpieczenie, które zwraca co najmniej 20% kosztów leczenia, ING zwraca 100% różnicy (zarówno w programie A, jak i B). W każdym innym przypadku zwrot kosztów wynosi 80% (zarówno w programie A, jak i B).

[2] Przy zwrocie kosztów za wykonanie badań po raz pierwszy w ciągu danego roku, ING odlicza 50€. Za każde następne badanie zwrot kosztów wynosi już pełne 80%.

[3] Jeżeli liczba zainteresowanych przekroczy 40 osób, automatycznie spada koszt na jedną osobę.

1 Punkt 2 nie obowiązuje w kraju stałego pobytu ubezpieczonego (w naszym przypadku – Grecji)

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.