ateny zs

6 listopada 2015 Ateny gościły wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, biznesu i emigracji, którzy zapragnęli w kraju Homera i Sofoklesa ogłosić tegoroczne  tematy konkursu „Być Polakiem”.

Pani Joanna Fabisiak – polityk, poseł na Sejm RP, założycielka Fundacji „Świat na Tak”, inicjatorka konkursu dla młodzieży polonijnej  „Być Polakiem”,

Pani Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, uhonorowana przez królową Elżbietę II odznaczeniem „Order of the British Empire” za działalność na rzecz edukacji,

Pani Tuliola Tybulewicz – ważna postać w życiu  Polonii w Wielkiej Brytanii, odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Orła Białego za działalność polonijną,

Pan Roman Śmigielski – polonista i ekonomista, działacz duńskiej Polonii, tłumacz języka duńskiego i przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”,

Pan Jerzy Kowalewski – doktor Katedry Języka Polskiego przy Uniwersytecie Lwowskim, pracujący na rzecz wzmacniania środowisk polskich poza granicami RP,

Ksiądz Bogusław Jankowski – dyrektor Domu Rekolekcyjno – Formacyjnego na Bielanach w Warszawie

oraz Pani Magdalena Bogusławska, Pani Dagmara Rudowska, Pan Łukasz Frączak, Pan Marek Machała

byli gośćmi honorowymi Zespołu Szkół w Atenach i zaszczycili swoją obecnością Wieczór Teatralny „Za co kocham Polskę” przygotowany specjalnie na tę okazję przez młodzież liceum i jej opiekuna, nauczyciela – polonistę Beatę Goralewską oraz Zespół Taneczny prowadzony przez Panią Grażynę Adamidu . W wieczorku znalazły się rozważania na temat ojczyzny, tęsknoty,  tożsamości , emigracji i wyborów, których dokonujemy w naszym życiu, a które później okazują się mniej słuszne niż na początku drogi… Wiersze Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Miłosza, Szymborskiej, refleksje starożytnych exulów, tańce „Polonez” i „Polki Sieradzkie”, piosenki o rodzinnym kraju – wszystko to złożyło się na obraz dalekiej Ojczyzny, za którą tęsknimy…

Znakomici Goście rozdali nagrody laureatom konkursu „Być Polakiem” ; Flagę Polską  z  rąk Pani Poseł Joanny Fabisiak otrzymali: Aleksandra Kibitlewska, Patryk Fogiel, Kacper Grzywiński i Eryk Kańczugowski – uczniowie Zespołu Szkół w Atenach wyróżnieni w kolejnych edycjach konkursu.

Wieczór  zakończyło otwarcie wystawy  plastycznej „Za co kocham Polskę” przygotowanej przez uczniów oraz  Panią Danutę Szulgę – plastyka Zespołu Szkół i Panią Joannę Figurę – geografa i nauczyciela przedmiotu wiedza o Polsce.