szkoła

Jury Konkursu „Młodzi dla historii” przyznało trzy wyróżnienia i pierwszą nagrodę „Anioł Wolności” podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” Gdynia 2011

Nagroda główna „Anioł Wolności”:

Dla młodzieży polskiej szkoły w Atenach za film „Pologrecy” – najciekawszy, prezentujący różnorodność postaw ludzi wobec komunizmu i zagadnienia wolności.

Film powstał w 2009 r. na potrzeby ogólnopolskiego projektu „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. Autorami są ówcześni uczniowie LO ZS im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach: Emilia Kołomyjska, Anna Pańkowska, Daniel Skiba, Karolina Madejska, Łukasz Lasiński wraz z nauczycielem historii Grzegorzem Nowakiem.

Film wcześniej prezentowany był między innymi na „Polonijnych Spotkaniach z historią najnowszą” BEP IPN.

Oto fragment artykułu z „Dziennika Bałtyckiego” na temat konkursu „Młodzi dla historii” i nagrody głównej:

„Rodzynkiem gdyńskiego przeglądu były krótkie filmy zrealizowane przez uczniów szkół średnich w kraju i za granicą. Jeden z nich nakręcony w Atenach pt. „Polo-Grecy”, otrzymał nagrodę Anioła Wolności. Twórcy poddają ankiecie dwóch mieszkających w Atenach Polaków, a także dwóch Greków, którzy od dziecka wychowywali się w Polsce. Cykl pytań obejmuje hasła – stan wojenny, komunizm, demokracja, wolność, ojczyzna, patriotyzm. Ojciec jednego z interlokutorów był greckim komunistą, a syn zakładał w Warszawie NZS na AWF-ie.”