Aktualności

Uncategorised

 

Plan lekcji uzupełniajacy 2017/2018

 

 

 

Koło dziennikarskie przy Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach tworzy grupa młodzieży z różnych klas i o różnorakich talentach i zainteresowaniach. Elementem, który ich łączy jest chęć aktywnego uczestniczenia w tym, co dzieje się w szkole, dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Współredagują oni gazetkę Życie szkoły, która w ZS w Atenach opiera się na wieloletniej tradycji.

Redakcja działa przede wszystkim w przestrzeni wirtualnej (strona internetowa szkoły oraz facebook) materiały i artykuły do kolejnych numerów przesyłane są pocztą elektroniczną do koordynującego pracę i opiekuna Koła – pana Daniela Zatorskiego – nauczyciela języka polskiego. Stroną techniczną zajmuje się młodzież z klas II gimnazjum,  poświęcając  często wolne soboty,  a  nad profesjonalnym składem komputerowym czuwa Pan Sławomir Bagiński – informatyk.

Gazetka ukazuje się w formie elektronicznej, co pozwala dotrzeć do większej ilości czytelników nie tylko w Grecji czy w Polsce,  jest bezpłatna  i  w stu procentach ekologiczna.  

Koło dziennikarskie jest otwarte na nowych członków i ciekawe pomysły.

Zapraszamy do współpracy!

Nowe wydanie

 

Dla uczniów klasy I przygotowaliśmy lekcję biblioteczną przybliżającą sylwetkę  Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. Dzieci miały możliwość wysłuchania  wierszy powyższych autorów czytanych przez panią wicedyrektor Beatę Panagiotopoulou, nauczyciela języka angielskiego - panią Kamilę Kulak oraz panią bibliotekarkę  Grażynę Adamidu. Aby sprawdzić, czy spotkanie pogłębiło wiedzę młodych czytelników  na temat twórczości pisarzy  zostały odczytane fragmenty jego utworów, a dzieci zgadywały, o jaki wiersz chodzi. Poradziły sobie z tym zadaniem znakomicie. Na zakończenie spotkania wszyscy wykonywali  ilustracje do poznanych wierszy. Spotkanie było bardzo udane, dzieci zapoznały się z twórczością tych znakomitych pisarzy świetnie się przy tym bawiąc.