Kawiarenka literacka klasy VI B

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kawiarenka literacka klasy VI B

Kawiarenka literackaklasy VI bSezon zimowyTermin otwarcia: 18/12/2017Godziny otwarcia: 11:35–13:10MENUJan Brzechwa(1898-1966)Leń, Samochwała, Na wyspach Bergamutach, Kaczka Dziwaczka, Na straganie ...ksiądz Jan Twardowski (1915-2006)Zakochani, Ktożyjemiłością, O tęsknocie i listach z wakacji, Mamusia...Kawiarenka literacka klasy VIb nauczania ramowego otworzyła swoje podwoje! Pomysł jej zorganizowania to element projektu edukacyjnego, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych metod dydaktycznych, mających na celu wzbudzenie lub pogłębienie zainteresowania uczniów poezją. W fazie planowania przedsięwzięcia projektowego nasza klasa podzielona została na 4 zespoły. Dwa z nich otrzymały zadanie przygotowania pierwszego spotkania w kawiarence literackiej (edycja zimowa), a dwa kolejne – drugiej, wiosennej edycji. W toku dyskusji wyłoniliśmy czterech autorów, których twórczośćmiała staćsię przedmiotem projektu: Adama Mickiewicza, Jana Brzechwę, Juliana Tuwima oraz ks. Jana Twardowskiego. Poszczególne zespoły dokonały wyboru „swojego͟ poety. Ustalony został termin i miejsce zorganizowania pierwszego spotkania: 18.12.2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły, zaaranżowanej odpowiednio na potrzeby kawiarenki literackiej (omówiliśmy szczegóły związane z odpowiednim wystrojem wnętrza oraz niezbędnym „kawiarenkowym͟ zaopatrzeniem). Po podpisaniu kontraktów zespoły przystąpiły do realizacji projektowych zadań, odbywając w wyznaczonych terminach konsultacje z nauczycielem. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem faza publicznej prezentacji odbyła się 18. 12. 2017 r. Na pierwsze spotkanie w kawiarence literackiej zaproszeni zostali znakomici goście: dyrekcja szkoły, pracownicy sekretariatu oraz biblioteki szkolnej, obsługa techniczna, a także rodzice uczniów przygotowujących projekt oraz nasi młodsi koledzy i koleżanki z kl. V a. Po zapoznaniu gości z celami i założeniami projektu nastąpiła przyjemna chwila słodkiego poczęstunku serwowanego wraz z kawą, herbatą i zimnymi napojami przez kelnerów kawiarenki:) Następnie prowadzenie spotkania przejął pierwszy zespół, którego zadaniem było przybliżenie zgromadzonym wybranych utworów z twórczości poetyckiej Jana Brzechwy. Recytacja wierszy przeplatana była scenkami dramowymi, po których przyszedł czas na ͞zabawę͞tekstami przedstawionych wierszy. Do współpracy zaproszona została publiczność, która m. in. odpowiadała na pytania do tekstu, rozwiązywała zagadki, quizy, krzyżówki, uzupełniała teksty brakującymi słowami lub wyrażeniami, tworzyła plastyczne konkretyzacje wysłuchanych utworów, układała kolejne strofy wierszy z zachowaniem wymaganego rytmu, tworzyła łańcuchy poetyckich skojarzeń).Z kolei prowadzenie performansu przejął drugi zespół, który zaprezentował wybrane utwory z dorobku poetyckiego ks. Jana Twardowskiego. Zaproszeni goście znów włączeni zostali do wspólnej twórczej pracy nad przedstawionymi tekstami, wykorzystując różnorodne pomysły podsuwane im przez prowadzących. Podsumowując pierwszą edycję naszego projektowego przedsięwzięcia (edycja wiosenna w przygotowaniu), stwierdzićmożna, że pomysł zorganizowania kawiarenki literackiej okazałsiębardzo atrakcyjny i inspirujący. Potwierdzili to uczestnicy spotkania w rozmowach po jego zakoń

czeniu. Koncepcja uczenia sięprzez działanie (znana w pedagogice od dawna ) wydała im się bardzo dobrym sposobem rozwijania samodzielności, twórczości i innowacyjności w szkole. Cieszymy się, że udało nam się zainteresować zgromadzoną publiczność(i siebie wzajemnie) twórczością poetycką wybranych autorów, a tym samym zrealizować cel naszego projektu. Czekamy na nowe pomysły naszych kolegów i koleżanek w kolejnej, wiosennej edycji kawiarenki literackiej ! Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w realizacji projektu! Uczniowie kl. VI b n. ram

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.