Konkurs fotograficzny

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY!!

Wyniki konkursu fotograficznego BARWNY MAJ

I miejsce "Czerwone maki na... łące" -
Roksana Fiedziuszko 3 c gim

II miejsce "Maj" -  Afrodyta`Wolonakis  I b gim

III miejsce "Świat oczami dziecka" - Anita Mazur I c gim

Najlepsza praca wybrana przez Internautów:
"Majowa łąka" - Joanna Markowska 2 a gim
Gratulujemy laureatom i dziękujemy za tak liczny udział
w konkursie

Organizatorzy: 
Sławomir Bagiński 
Krzysztof Świergosz

W ubiegłym roku oni wygrali:

 Konkurs fotograficzny Barwny Maj przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

 

Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu: mgr inż. Sławomir Bagiński oraz mgr Krzysztof Świergosz – nauczyciele Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

§ 1
Cele
  1. Rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią cyfrową,
  2. Propagowanie wiedzy ogólnej dotyczącej zjawisk zachodzących w przyrodzie,
  3. Rozwijanie zainteresowań fotografią artystyczną (fotografią plenerową).
§ 2
Założenia organizacyjne

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii zgodnej z tematyką konkursu, tj. Barwny Maj.
3. Wśród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej; uczniowie gimnazjum i liceum.

§ 3
Organizacja

1.  Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez organizatorów do 20 maja 2009r.
2. Wraz ze zgłoszeniem uczestnicy składają fotografią konkursową w formie cyfrowej
(o rozdzielczości co najmniej 1600 x 1200)oraz w postaci wywołanego (wydrukowanego) slajdu – zdjęcia w formacie 15x21.
3. Zgłoszona do konkursu praca musi posiadać tytuł.
4. Prace przygotowywane są indywidualnie. Zdjęcie konkursowe powinno być wykonane w czasie trwania konkursu.
5.  Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się 29 maja 2009r.

§ 4
Przeprowadzenie konkursu

1.  Zgłoszone prace będą oceniane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.
2. Na tydzień przed rozstrzygnięciem konkursu fotografie będą wyeksponowane na stronie internetowej szkoły, gdzie będą poddawane ocenie.
3. Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu głosów internautów oraz głosów Komisji Konkursowej.
4. Waga głosu Komisji oceniającej prace to 50 %, głosu internautów - 50 %.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.  Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, których treść jest niezgodna z wartościami etycznymi i moralnymi prezentowanymi przez szkołę polską.
2. Zabrania się zgłaszania prac należących do osób postronnych lub skopiowanych ze stron internetowych.
3. Organizator podczas przyjmowania zgłoszenia do konkursu wstępnie ocenia pracę (w myśl pkt. 1) dopuszczając / nie dopuszczając jej do konkursu.

 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.